Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 2017 – Crent

 1. Onder huurder wordt verstaan degene die de verhuurgoederen heeft gehuurd. En het online reserveringsformulier heeft ingevuld.

 2. Onder verhuurder wordt verstaan ‘Crent, onderdeel van Jumpzz attractieverhuur’, hierna Crent genoemd. Van de Abeelestraat 7, 4307 BM Oosterland of een van de medewerkers van dit bedrijf.

 3. Huurder verklaart hiermede handelingsbekwaam te zijn, en zorg te dragen voor betaling. Object van deze overeenkomst: Deze overeenkomst heeft betrekking op de verhuur van gebruiksvoorwerpen welke zijn omschreven in de factuur en/of pakbon.

 4. Crent, onderdeel van Jumpzz attractieverhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en of letsel bij personen bij het gebruik van de gehuurde materialen. De huurder is verantwoordelijk voor de materialen tijdens de gehele periode die op de overeenkomst vermeld staat. Crent is verantwoordelijk voor het voldoen aan de veiligheidseisen en het onderhoud van de materialen. Daarnaast kan Crent niet aansprakelijk worden gesteld voor directe schade noch voor gevolgschade, ontstaan door uitval of ondeugdelijke werking van apparatuur of accessoires welke oorzaak dan ook.

 5. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Het zelf verrichten van reparaties is niet toegestaan. De huurder is aansprakelijk voor vermissing, breuk, beschadiging door weersinvloeden e.d. Bij constatering hiervan wordt naast de huurprijs de vervangingswaarde berekend. Met de schadeverzekering van Crent verzekert u zichzelf tegen eventuele schade met een maximaal eigen risico van €100. Deze schadeverzekering dient u wel af te sluiten bij de geplaatste besteling. Wanneer u zich niet tegen schade verzekert brengen wij maximaal €500 in rekening.

 6. Ontvangst en retour van producten
  De gehuurde materialen worden de dag voor de huurperiode op het gewenste adres bezorgd. De eerstvolgende werkdag na de huurperiode worden de materialen weer opgehaald bij het opgegeven ophaalpunt.

 7. Producten bij levering Alle benodigde producten om een product te laten werken zitten in het pakket inbegrepen. Extra stroomkabels echter niet. Deze kunt u wel bij ons huren. De productomschrijving – die bij iedere levering meegestuurd wordt – geeft een opsomming wat allemaal meegeleverd is.

 8. Akkoord gaan met algemene voorwaarden | contract Bij iedere transactie wordt automatisch een overeenkomst opgesteld. De huurder gaat op dit moment akkoord met geldende voorwaarden van Crent. Een overeenkomst is pas definitief als deze door Crent is bevestigd middels een bevestigingsemail.

 9. Transport Wanneer u ervoor kiest om de gehuurde materialen te laten bezorgen per koerier zal Crent zich inspannen om de gehuurde apparatuur tijdig en werkend op de gewenste locatie te laten afleveren. Crent kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig of geheel niet bezorgen van de apparatuur door de koerier.

 10. Annuleren bestelling Binnen 14 dagen voor de huurperiode kunt u kosteloos bij Crent annuleren. Met onze annuleringsverzekering kunt u echter tot 72 uur van tevoren kosteloos annuleren. Deze optie dient u echter wel te selecteren tijdens het bestellen en afrekenen.

 11. Levert u te laat het pakket bij Crent in of mist u de pakketbezorger? Dan zijn wij genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen. We spreken in de huurafspraak een afhaaldatum of een inleverdatum af, indien deze niet worden nageleefd dan behouden wij ons het recht om extra huurkosten (afhankelijk van product) en tevens verzendkosten (max. €50) door te rekenen.